Projectmatig tagged posts

SLE methode toe te passen in applicaties

Wat is SLE:

SLE staat voor “Structured Learning Effect” voor Functioneel beheer. Deze methodiek is een gestructureerde methode waarmee applicatiebeheerders een applicatie snel kunnen doorgronden en leren op hoofdniveau. Het is niet dé methode. Elk persoon heeft zijn eigen ideeën en structuren bij het doorgronden of leren kennen van een applicatie. SLE kan echter wel een handreiking of een hulpmiddel zijn.

In eerste instantie is SLE bedoeld voor die medewerkers die direct aan de functie vervulling moeten/kunnen beginnen zonder dat daar een training van de applicatie tegenover staat...

Read More