methode tagged posts

Werkzaamheden tijdens komkommertijd

Onlangs is mijn contract bij Catalpa Services, onderdeel van de Estro groep, verlengd!

Mijn leuke, uitdagende werkzaamheden bij deze organisatie mag ik blijven uitvoeren. Nu het vakantijd is worden mijn werkzaamheden feiteljk alleen maar meer. Mijn collega’s die normaliter applicatiebeheer doen voor een tweetal andere pakketten zijn met vakantie. dus vanaf aankomende maandag mag ik beheer doen over drie applicaties.

* Kocon (kindregistratie en plannings systeem)
* Profit (ERP systeem)
* Mendix (Workflowmanagement cloud – applicatie)

Over komkommertijd gesproken, kom ik bij de vraag:
“Hoe strak hanteer  jij je werkzaamheden of afspraken hierover tijdens komkommertijd?”

Er zijn mijn inziens een aantal mogelijkheden:

1) afspraken houden zoals ze zijn

2) afwijken

1 afspraken h9uden zoals z...

Read More