TjSmid

Al smedend wordt men Smid | Blog

Eindhoven en Utrecht

TU Eindhoven: Sinds vorig jaar oktober ben ik bij de TU Eindhoven bezig om het digitaal toetsen platform in beheer te nemen. Samen met de projectleider en de andere leden van de projectgroep hebben we heel veel stappen gezet om het in beheer nemen over de grote lijn klaar te hebben. Er zijn functionele ontwerpen…

Read more